Pravidla

 

Hra

Před začátkem utkání se losuje mincí a družstvo, které vyhraje los, si vybere, na kterou
branku bude v prvním poločase útočit. Druhé družstvo zahájí utkání výkopem. Výkop se
provede na začátku utkání, po dosažení branky nebo na začátku druhého poločasu. Při
provedení výkopu jsou všichni hráči na své polovině, a dva hráči, kteří provádějí výkop jsou
ve středové kruhu.

Pokud míč opustí hřiště přes základní čáru mimo branku, a zahraje ho tam soupeř, tak
brankář míč vykopává nebo vyhazuje od branky. Pokud však za tuto základní čáru zahraje
vlastní hráč, zahrává soupeř rohový kop.

V případě překročení postranní čáry, se hra nepřerušuje. Hra se přeruší jen v případě, že
míč úplně opustí hrací plochu (např. skončí mezi diváky). V takovém případě se míč
rozehrává z místa, kde opustil hrací plochu.

Při rozehrávání všech volných kopů (odkop od brány, přímý kop, rohový kop, …) musí
soupeř dodržet minimální vzdálenost od míče 3m.

Po tzv. malé domů (brankář zahraje rukou po nahrávce od spoluhráče) se kope nepřímý
kop .

Branky je dosaženo, jestliže míč úplně přejde brankovou čáru mezi brankovými tyčemi a
pod brankovým břevnem a útočící družstvo předtím neporušilo žádné pravidlo.
Střídání se provádí za základní čarou. Hráč smí vběhnout na hrací plochu, až případě, kdy
je střídaný hráč v jeho minimální vzdálenosti – vzdálenost maximálně 2m.

Týmy musí být ve stanovený čas ÚZD nastoupeny a připraveny zahájit hru. Pokud se
tak nestane do 5ti minut od ÚZD, je výsledek kontumován (0:3) ve prospěch soupeře. Pokud
se z nějakého důvodu nemůže jeden z týmů utkání v daný den zúčastnit, musí se tento tým
nejpozději 3 dny před zahájením utkání omluvit u organizátorů turnaje (pokud se tak nestane,
je výsledek opět kontumován). Náhradní termín se zvolí po dohodě mezi oběma týmy.

Každý tým si musí před začátkem utkání zvolit kapitána, který jako jediný může
diskutovat s rozhodčím. U ostatních hráčů může vést diskuze s rozhodčím ke žluté kartě.

 

Další pravidla:

- hrací doba je stanovena 2 x 20 min
- počet hráčů jednoho týmu na hřišti je 4 + 1
- brankář smí hodit míč dál než za polovinu hřiště
- hraje se s balónem velikosti 4
- pokud dostane brankář trest 2 minut, nesmí za něj tento trest odpykat hráč z pole

 

PŘESTUPKY A JEJICH TRESTÁNÍ

Jako přestupky můžeme označit: jakýkoli skluz (trestá se žlutou kartou), skluz proti
hráči (červená karta), kopnutí nebo pokus o kopnutí protihráče, podražení, sražení nebo
úmyslný pokus o podražení, skákání nebo naskakování na protihráče, pokus o udeření nebo
napadení protihráče, strkání do protihráče rukama, dotyk, srážení, držení nebo odrážení míče
rukou nebo paží. A mnohé další, záleží na posouzení rozhodčího , které má být mnohem
přísnější než ve velkém fotbale.
Trestá se volným kopem proti družstvu, které se provinilo.

Žlutá karta

Napomenutí žlutou kartou se provede pokud se jedná o vážný přestupek (úmyslná
ruka, držení, násilný přestupek vyznačující se svou nebezpečností, velký počet hráčů na
hřišti). Hráč je vyloučen na 2 minuty. Po vypršení trestu se vrací hráč zpět do hry. Za žlutou
kartu rovněž hráč zaplatí 20 Kč.

Červená karta - vyloučení hráče

Vyloučení pomocí červené karty se použije v případě potřeby vyloučit a definitivně
odvolat takového hráče, který se opakovaně chová surově a násilnicky a jeho chování může
způsobit zranění protihráče. Hráč oslabí své mužstvo na 5 minut a utkání se už nesmí
zúčastnit. Za červenou kartu rovněž hráč zaplatí 50 Kč.

 

PLATBA SOUTĚŽE

Cena jednoho utkání je 225 Kč/tým. Je v ní zahrnuto pronájem haly (500 Kč/hod) a
platba rozhodčího (75 Kč/zápas). Týmy si předplácejí minimálně tři utkání. Aktuální finance
týmů budou uvedeny na stránkách soutěže.